Tag Archives: Wiercenie studni

Przy zapoczątkowaniu struktury studni w przypadku jak nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty do urzędu i zezwolenia kiedy studnia nie przekracza 30 m głębokości oraz wydobycie wody jest mniejsze gdy, jednak kiedy na działce istnieje już budynek wolnostojący należy uzyskać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego albo innego organu administracyjnego dla danej miejscowości. Najlepszym rozstrzygnięciem jest jak architekt podczas projektowania domu naniesie lokalizacja odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Studnie głębinowe. W sąsiedztwie studni o większej głębokości konieczny jest wzorzec. Zgodnie z legatami regulacji, inwestor ma misja doonania dokumentacji powykonawczej podczas gdy jest ona wymagana, w czasie 6 miechów od chwili zakończenia prac geologicznych.